ประกาศรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ

ประกาศโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง
เรื่อง รับสมัครบุคคลช่าวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

          ด้วยโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนชาวต่างประเทศ ทำหน้าที่
ครูผู้สอนในการวิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน
5 อัตรา  ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา

          ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง ตั้งแต่วันที่ 10-16 เมษายน 2561
ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข 09-6181-0414 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นายเอก โคตราช
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

          Download รายละเอียดที่นี่
                           
ใบสมัคร