ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านไร่นาดี
และโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านไร่นาดี และโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 1

          บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศราย่ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทั้งนี้ จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัวและจัดทำ
สัญญาจ้าง เมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดแล้ว ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

           Download ประกาศรายชื่อตามลิงก์ด้านล่าง
          โรงเรียนบ้านไร่นาดี
          โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง