การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 
54  ราย รายละเอียดตามคำสั่ง

          Download รายละเอียดที่นี่