ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ  ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านไร่นาดี และบ้านพานสหราษฎร์บำรุง

          ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง
เด็กพิการ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านไร่นาดี และ
โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือกฯ  โดยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ใน
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1
อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          Download ประกาศ ดังลิงก์ด้านล่าง
          โรงเรียนบ้านไร่นาดี
          โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง