ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานพิมพ์ดีด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่
พนักงานพิมพ์ดีด

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 จำนวน 1 อัตรา
และดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นั้น

          จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
         
ห้องสอบที่ 1 สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 1
         
ห้องสอบที่ 2 ทดสอบภาคปฏิบัติ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)

          Download ประกาศ ที่นี่