ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน (โครงการครูผู้ทรงคุณค่า)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
ครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรือง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้า่ง
ชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 25 อัตรา และดำเนินการ
รับสมัครระหว่างวันที่ 18-24 มกราคม 2561 นั้น

          จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  โดยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่
27 มกราคม 2561
ตั้งแต่เวลา
09.00 น. เป็นต้นไปห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 1

          Download รายชื่อ ที่นี่