ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้่างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านอุ่มจาน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง
ครูอัตราจ้าง (โครงการครูคลังสมอง) โรงเรียนบ้านอุ่มจาน

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งครูอัตราจ้่าง โรงเรียนบ้านอุ่มจาน ประกาศลงวันที่ 4 มกราคม 2561 นั้น

          บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านอุ่มจาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (โครงการครูคลังสมอง) ทั้งนี้จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 เพื่อมารายงานตัวตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก
ตามประกาศ และจัดทำสัญญาจ้า่ง ในวันที่
25 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          Download ประกาศ ที่นี่