ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านกุดแข้

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง
ครูอัตราจ้าง (โครงการครูคลังสมอง) โรงเรียนบ้านกุดแข้

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถุมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกุดแข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ลงวันที่ 4 มกราคม 261 นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (โครงการครูคลังสมอง) โรงเรียนบ้านกุดแข้
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังบัญชีแนบท้าย  ทั้งนี้ จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 เพื่อมารายงานตัวตามลำดับที่
ที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศ และจัดทำสัญญาจ้างฯ ในวันที่
25 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

          Download ประกาศ ที่นี่