รายชื่อผู้เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
เนื่องในวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561
วันอ้งคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเข้ารับรางวัลเกียรติบัตร และ
เข็มเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 62 ปรเะจำปี 2561 ใน
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
คุรุสภาจังหวัดสกลนคร
ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

          Download บัญชีรายชื่อ ที่นี่