ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

          ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 และดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เรียงตามลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมจากทุกภาคจากมากไปหาน้อย
ตามกลุ่มวิชาเอก และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมา
รายงานตัวในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รายละเอียดดังประกาศ

          Download ประกาศ ที่นี่