ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว "พี่เลี้ยงเด็กพิการ" ร.ร.บ้านท่าวัดฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านท่าวัด "คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์"

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านท่าวัด "คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์" ประกาศลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2560  ดำเนินการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2560 นั้น

          จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านท่าวัด
"คุุรุราษฎร์บำรุงวิทย์" จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปห้องประชุมเล็ก ชั้น 1
อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

          Download รายละเอียดที่นี่