ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ร.ร.บ้านท่าวัดฯ)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์

          ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความประสงค์ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์  จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

          เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2560  ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นหยุดราชการ)  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับ
การคัดเลือก ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 ธันวาคม 2560 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 25 ธันวาคม 2560 

          Download ประกาศ ที่นี่