ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผุู้ช่วย
กรณีที่มีีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

          ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร ครัั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 
โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2560 นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ในการดำเนินการคัดเลือก รายละเอียดดังลิงก์ด้านล่าง  
ซึ่งกำหนดการสอบ
ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (ข้อเขียนแบบปรนัย) ในวันเสาร์ที่ 16
ธันวาคม
2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
และดำเนินการอบ
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สนามสอบโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

          Download ประกาศ ที่นี่