ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น "ครูผู้ช่วย" ครั้งที่ 2/2560

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร

          ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร
จำนวน 183 อัตรา

          ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันพุธที่ 22 ถึงวันอังคารที่ 28
พฤศจิกายน 2560
  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

          Download ประกาศ ที่นี่