ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง (กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย)
 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง (กลุ่มวิชาเอก
ปฐมวัย) ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  ซึ่งจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์
ในวันที่
18 พฤศจิกายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1

            Download ประกาศ ที่นี่