ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
ทำหน้าที่ครูผู้สอน

          ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย (ตชด.) 
ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับโรงเรียนแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่
ครูผู้สอน จำนวน
1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

          ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (อาคารอำนวยการ)
ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่
6 - 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 042-970131 

          Download ประกาศที่นี่