ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

          ตามที่ได้ประกาศรับรายงานตัวการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  โดยดำเนินการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ในวันที่ 28 กันยายน 2560 นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จึงประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  รายละเอียดตามประกาศ

            ประกาศ

          แผ่นที่ 1
          แผ่นที่ 2
          แผ่นที่ 3
          แผ่นที่ 4
          แผ่นที่ 5