รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในสถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่
ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 นั้น

          บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในสถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ในกลุ่่มวิชา
ภาษาอังกฤษ  วิชาปฐมวัย  วิชาภาษาไทย
และ
ครูอัตราจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  รายละเอียดดังประกาศ

          รายละเอียดประกาศครูขั้นวิกฤต
          รายละเอียดประกาศครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์