การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

             ด้วยคณะกรรมการศึกษ่าธิการจังหวัดสกลนคร จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560  เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ในการประชุมครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  จึงประกาศการคัดเลือกนักศึกษา
ทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิน ปี พ.ศ.2560  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร

          ผู้ประสงค์จะรายงานตัวเพื่อคัดเลือก ให้ขอรับใบรายงานตัวและยื่นใบรายงานตัวได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ในระหว่างวันที่
25 - 26 กันยายน 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในเวลาราชการ)

          Download รายละเอียดที่นี่