รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครูผู้สอน

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังลิงก์

          ประกาศรายชื่อ ี่นี่