ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง ครูผู้สอน

          ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน  จำนวน  5  อัตรา นั้น  บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตามประกาศ

          Download ประกาศ ที่นี่