อนุมัติการย้ายและผลงานทางวิชาการ มติ อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 3/2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 แจ้งผลการประชุม
อ.ก.ค.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ครั้งที่ 3/2557 อนุมัติผล
การประเมินด้านที่ 3 (ผลงานวิชาการ) กรณีปรับปรุงผลงานภายใน 6 เดือน
เพื่อนเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ และอนุมัติการย้ายข้าราชการครู
สายงานการสอน
รายละเอียด
เพิ่มเติมที่นี่