การพิจารณาโครงการและงบประมาณ สพป.สกลนคร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผลการพิจารณาโครงการและงบประมาณปี พ.ศ.2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          ตามที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สกลนคร เขต 1 ได้นัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เเพื่อพิจารณางบประมาณตามโครงการ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอำนวยการ  ซึ่งมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ
รายละเอียดตามลิงก์ด้านล่าง

          Download รายละเอียดที่นี่