แผนปฏิบัติการ สพป.สกลนคร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้จัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สรุปแผนงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ได้ทราบถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

          Download รายละเอียดที่นี่