การประชาสัมพันธ์งบทดลองทางการเงิน การบัญชีหน่วยงาน สพป.สกลนคร เขต 1

ประชาสัมพันธ์งบทดลอง งบการเงิน การบัญชี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี ขอประชาสัมพันธ์งบทดลอง รายการบัญชี
ที่สำคัญ รายงานเงินคงเ
หลือ ข้อมูลทางบัญชีส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย  เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้องและนี้ผู้สนใจได้ทราบทั่วกัน
รายละเอียดปรากฎตามลิงก์ด้านล่างนี้

          งบทดลอง
          งบเทียบยอดเงินเงินสด
          งบเทียบยอดเงินในงบ
          แบบ สรก.61-1
          รายงานเงินคงเหลือ
          รายงานประจำเดือนส่ง สตง.