การดำเนินงานระบบติดตามข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 1 ประจำปี พ.ศ.2561

ระบบติดตาม e –MES 
สำนักติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ด้วยกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์ระบบควบคุมเปิด/ปิด การส่งข้อมูลติดตาม
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 1 ผ่านระบบติดตาม
e –MES สตผ.(http://cme3.obec.go.th หรือ http://210.1.20.53) ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

          Download รายละเอียด ที่นี่