ประกาศผลการสอบครูสอนดนตรี (ร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์)

ตามที่โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
ครูสอนดนตรี นั้น บัดนี้ การดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียด
ดังประกาศผลสอบที่นี่