รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 24
มีนาคม 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิิ่มเติมที่นี่