สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

การติดต่อ

ที่อยู่:
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 ไทย

โทรศัพท์: 042970131

โทรสาร: 042970134

http://www.sakonarea1.go.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก